Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите - срок до 07.07.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 12.07.2022Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда:

 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите - внесен в НС от Възраждане на 21.06.2022


Околна среда: промени в нормативни актове на МС
Добави мнение