Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения - срок до 26.11.2023

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Международната конвенция от Хонконг за безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби, 2009 г. - срок до 13.12.2023
Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда:

Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците - внесен от ГЕРБ-СДС на 28.07.2023

ЗИД на Закона за водите - внесен от ПП-ДБ на 15.06.2023

ЗИД на Закона за водите - внесен в НС от Възраждане на 10.05.2023

ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС на 13.04.2023

 


Околна среда: санкции при замърсяване на околната среда
Добави мнение