По предложение на членовете на Българска стопанска камара, в рамките на Бизнес академията на БСК, от 9 февруари 2016 г., стартира организирането на работни дискусии за тенденциите и приоритетите в значими за българската икономика индустриални отрасли.

Първата работна среща е посветена на перспективното развитие на електротехническата индустрия в България. Дискусията ще се проведе в заседателната зала на БСК от 11,00 до 12,30 часа на 9 февруари 2016 г.

В дискусията ще участват:

По време на срещата ще бъдат предложени за обсъждане и консолидиране становища и предложения на членуващи в БСК браншови организации и на членове на Националния съвет на председателите на БСК.

Целта е да се постигне повишаване на конкурентоспособността на фирмите от отрасъла, въвеждането на иновации, подобряване на връзката на науката с предприятията и с висшите училища и усъвършенстване на данъчната политика като съществен компонент на бизнес средата.

 

Необходимо е предварително да заявите Вашето участие в срещата на тел. 02 93 209 78 или на електронен адрес branch@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия на тема “Перспективи пред електротехническата промишленост в България” – 9 февруари 2016 г.