13.04.2018

Като етап от работния план за изпълнение на дейностите през 2018 г. по проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“, Българска стопанска камара ще бъде домакин на работна среща на българските партньори.

Срещата ще се проведе на 13 април (петък) от 11,00 до 13,00 часа в заседателната зала на БСК. Основен фокус на дискусиите ще бъдат вижданията за пилотните дейности по избрани сектори на икономически дейности, както и за спецификата и възможностите за използване на разработените вече електронни обучения в помощ на представителите на българската индустрия и висшите училища. Ще бъдат обсъдени и въпроси от взаимен интерес за българските партньори, включително подготовката на писмо за намерение за създаване на Академия за професионално обучение.

Планира се участие на представители на партньорите - Техническия университет - София, община Враца и Института за изследване на обществата и знанието към БАН.

За участие в работната среща са поканени и представители на Министерство на образованието и науката, на Национална компания индустриални зони, на Българо-германската индустриална камара и на Съюза по автоматика и информатика към НТС.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работна среща по проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“