14.09.2017 - 15.09.2017

В рамките на проект EDU-LAB (Ново дунавско управление за намиране на съответствие между трудовия пазар и висшето образование), на 14 и 15 септември в Университета на град Марибор ще се проведе семинар с възможност за безплатно участие на заинтересовани външни организации и лица.

Основен фокус на семинара ще бъдат новите модели на управление в университетското образование: как да се дадат най-добрите знания и възможности на най-добрите студенти (като се задържат да учат в Дунавския регион и да им се предложат мотивиращи работни места).

Българска стопанска камара, като партньор в проекта и участник в семинара, отправя покана към заинтересовани организации и лица от България, които имат желание да присъстват на събитието.

В проекта участват над 20 партньори - университетски, изследователски и бизнес организации от 10 европейски държави (Германия, България, Хърватия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Босна и Херцеговина, Унгария), които също ще привлекат заинтересовани външни участници в семинара.

Работен език: английски

 

Програма

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар