02.03.2018

На 28 февруари се проведе представяне на работния план за работата на представителите на Българска стопанска камара в проекта по Дунавската програма на ЕС за постигане на по-добро съответствие на висшето образование с изискванията на пазара на труда. Обучението и дискусията бяха водени от Петър Денев – заместник председател на БСК. Представяне на спецификата на проекта и участието на БСК в него направи Кирил Желязков – главен директор.

Присъстваха ръководители и експерти от Българска стопанска камара, клъстер „Мехатроника и автоматизация“, Асоциация екологичен инженеринг, Браншова камара охрана и сигурност, Индустриален клъстер Сигурност, Българска камара на химическата промишленост, Българска туристическа камара, Техническия университет в София, Национална компания индустриални зони и др.

На основата на представената презентация и проведените дискусии се уточниха графика за работата през 2018 година, секторите и фирмите, които ще участват в инициативите и пилотните дейности по обмяна на опит и добри практики с организации и фирми от Германия, Словакия, Сърбия и др.

Дата: 02.03.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1174