16.10.2018

Днес, 16.10.2018 г. на територията на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт се проведе конференция на тема: „Ново Дунавско управление за постигане съответствие между висшето образование и пазара на труда“.

Форумът бе в рамките на проект EDU LAB, финансиран от Европейския съюз и насочен към подобряване на професионалните възможности на младите хора в региона на Дунав. Проектът се изпълнява от 20 партньори от 10 страни, като един от партньорите е Българската стопанска камара.

Участие в конференцията от българска страна с изказвания взеха Петър Денев – зам.-председател, Кирил Желязков – гл. директор, Михаил Делийски – ръководител на Асоциация за екологичен инженеринг, проф. Йончо Пеловски – зам.-председател на Българска камара на химическата промишленост, проф. Сеня Терсиева – зам.-ректор на ХМТУ, доц. Борис Гълъбов – зам.-председател на Българска туристическа камара, проф. Милева – СУ „Кл. Охридски“, представители на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ и Браншова камара за охрана и сигурност.

Дискусията беше ръководена от проф. Волганг Шустер и беше посветена на моделите, свързани с дуалното обучение в системата за висше образование.

Професор Шустер високо оцени ангажимента на БСК и нейните членове в реализацията на проект EDU LAB.

Дата: 16.10.2018

Източник: БСК

Прочетено: 4304