На 12 ноември 2019 г., от 11:00 ч., в заседателната зала на Националния съюз на трудово-производителните кооперации – София (ул. "Дондуков" 11, ет. 5), ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представено състоянието на трудово-производителните кооперации в България, изводите и оценките от 100-годишната дейност, постиженията и проблемите пред българските кооперации.

 В пресконференцията ще участват:

  • Стилиян Баласопулов – председател на НС на ТПК
  • Константин Страхинов – зам.-председател на НС на ТПК
  • Мариана Димитрова – председател на Контролния съвет на НС на ТПК
  • Георги Георгиев – главен експерт „Пазарна политика“ в НС на ТПК      

По време на пресконференцията ще бъде обявено и откриването на фотографска изложба, посветена на 100-годишнината от създаването на НС на ТПК, както и представянето на книга от поредицата: „100 години НС на ТПК“ за вековната история на Съюза.

Двете събития ще се състоят на 13 ноември, от 12:00 ч., в “Младежки театър“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 10.

За допълнителна информация:
К. Алваджиева, телефон: 02 980 59 45 и 0888 76 78 70.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция: “100 години Национален съюз на трудово-производителните кооперации – състояние и перспективи”