04.02.2021

Фондът на фондовете и Българска стопанска камара Ви канят на безплатен информационен уебинар за възможностите за финансиране на иновативни проекти и достъп на компаниите до инвестиционен капитал чрез инструментите на Фонда на фондовете.
 
 

Час и място

4 фев, 14:00 ч. – 15:30 ч.
Онлайн събитие

За събитието

Семинарът е продиктуван от нуждата да се повиши информираността на компаниите за финансовите инструменти и различни възможности за финансиране на бизнеса.

 

Уебинарът е подходящ за:

  • стартиращи компании в начален или по-напреднал етап на развитие
  • микро-, малки и средни предприятия от всички сектори
  • компании, които търсят възможности за разширяване на дейността си, разработване на прототипи, пазарна реализация на местния или на международни пазари
  • бизнеси, засегнати от икономическата криза от COVID-19
  • компании и предприемачи с иновативни и устойчиви идеи, които търсят достъп до наличния на пазара капитал и най-подходящата форма за финансиране
  • компании и предприемачи с интерес към дялово, квазидялово, рисковото финансиране, разликите и предимствата между отделните форми на финансиране
  • компании и предприемачи, които търсят насоки за избор на финансов посредник, начините на кандидатстване и необходимите документи.

Фирмите ще имат възможност да се запознаят в детайли с възможностите, които предоставят финансовите инструменти на Фонда на фондовете и кои са финансовите посредници, с които компаниите могат да се свържат, за да започнат разговори за потенциални партньорства. В уебинара ще се включат и български компании, които са кандидатствали и вече са получили финансиране през инструмент на Фонда на фондовете, за да споделят личен опит и добри практики от първо лице.

Онлайн срещата ще се проведе на 4 февруари 2021 г., от 14:00 до 15:30 часа в ZOOM.

Достъпът е свободен, но е необходима регистрация.

Линк за събитието ще бъде предоставен по имейл на регистрираните участници.

Заявка за участие можете да направите до 2 февруари.

Приканваме участниците да упоменат в регистрационната форма конкретни въпроси и теми, от които се интересуват, за да бъдат предварително застъпени в презентационната част на уебинара. В края на срещата е предвидена Q&A сесия за въпроси от участниците и дискусия с организаторите.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

14:00 ч. - 14:15 ч.

Откриване на уебинара

Радосвет Радев, председател, Българска стопанска камара

Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС, Фонд на фондовете

 

14:15 - 14:30 ч.

Презентация “Финансиране на проекти и достъп до инвестиционен капитал чрез финансовите инструменти на Фонд на фондовете”

Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС, Фонд на фондовете

 

14:30 - 15:00 ч.

Бизнесът разказва: Личен опит и добри практики през погледа на компании, получили финансиране чрез инструменти на Фонда на фондовете и фонд мениджъри на Фонда

 

15:00 - 15:30 ч.

Q&A сесия

Въпроси от участниците и дискусия с организаторите

 

Модератор на уебинара ще бъде Веселин Илиев, Главен директор “Международно икономическо сътрудничество”, Българска стопанска камара.

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

 

-----

ЗА ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ

Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) изпълнява функциите на Фонда на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани финансови инструменти.

ФнФ смята за своя мисия да създава по-благоприятна бизнес среда, да осигурява улеснен достъп до финансов ресурс на частния и публичния сектор в България чрез иновативни и гъвкави форми на финансиране, да поощрява предприемачеството, да помага проекти с потенциал за растеж, да създава условия за ускорено и устойчиво развитие на иновативни и с висок потенциал проекти от всички сектори на икономиката и да повишава качеството на живот в градовете и регионите.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Уебинар: Финансиране на иновативни проекти и достъп до инвестиционен капитал чрез финансовите инструменти на Фонда на фондовете