Официален сайт: www.fmfib.bg

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" е:

  • еднолично акционерно дружество – собственост на българската държава. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите, който решава въпросите от компетентност на общото събрание на акционерите;
  • с двустепенна система на управление – Управителен съвет и Надзорен съвет. Надзорният съвет е в състав от седем члена. Те се определят от заместник министър-председателя, който координира и контролира управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ); министъра на труда и социалната политика; министъра на финансите; министъра на регионалното развитие и благоустройството; министъра на икономиката; министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

НОВИНИ

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Фондът на фондовете и БСК стартират серия от  информационни събития в помощ на бизнеса

Фондът на фондовете и БСК стартират серия от информационни събития в помощ на бизнеса

+
Стартъпи и социални предприятия с по-лесен достъп до микрокредити

Стартъпи и социални предприятия с по-лесен достъп до микрокредити

+
Изпълнението на антикризисните мерки обсъдиха работодателските организации с министъра на икономиката

Изпълнението на антикризисните мерки обсъдиха работодателските организации с министъра на икономиката

+
Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони

Фондът на фондовете ще финансира нисколихвени кредити за бизнеса в селските райони

+
Фонд на фондовете влага над 660 хил. лв. в стартиращи предприятия

Фонд на фондовете влага над 660 хил. лв. в стартиращи предприятия

+
Фонд на фондовете пуска антикризисен продукт за  малки и средни предприятия

Фонд на фондовете пуска антикризисен продукт за малки и средни предприятия

+
Четирите фонда с евросредства ще могат да инвестират по-свободно тази година

Четирите фонда с евросредства ще могат да инвестират по-свободно тази година

+
Българският предприемач има имунитет да се справи и с тази криза

Българският предприемач има имунитет да се справи и с тази криза

+
Грантове – само за малко от най-малките в бизнеса

Грантове – само за малко от най-малките в бизнеса

+
Радосвет Радев: Нужни са 12-15 млрд. лв., за да се възстанови икономиката

Радосвет Радев: Нужни са 12-15 млрд. лв., за да се възстанови икономиката

+
Димитър Бранков: Безвъзмездна помощ от държавата за малките и средни предприятия!

Димитър Бранков: Безвъзмездна помощ от държавата за малките и средни предприятия!

+
Още варианти за помощ към бизнеса, но отново с кредити

Още варианти за помощ към бизнеса, но отново с кредити

+
Как да преодолеем икономическите неравенства между регионите?

Как да преодолеем икономическите неравенства между регионите?

+
Осигуряват се 66 млн. лв. под формата на нисколихвено кредитиране за реализиране на инвестиции в облагородяване на градската среда и западнали индустриални територии

Осигуряват се 66 млн. лв. под формата на нисколихвено кредитиране за реализиране на инвестиции в облагородяване на градската среда и западнали индустриални територии

+
Ударен старт на пътни и общински европроекти през 2017 г.

Ударен старт на пътни и общински европроекти през 2017 г.

+
Трезори дават заеми със 777 млн. евро от ЕС

Трезори дават заеми със 777 млн. евро от ЕС

+
Мегафонд ще управлява средствата от Европейския съюз

Мегафонд ще управлява средствата от Европейския съюз

+