Програма

 

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM. 

Регистрация можете да направите чрез формата:

Дата: 01.02.2021 г. - РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

Дата: 02.02.2021 г. - РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Дата: 03.02.2021 г. - РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА 

За всяко обучение е предвидена възможност за регистрация на до 50 участника.

С цел осигуряване на възможност за участие в обучението на повече задължени лица по ЗУО (ФЛ и ЮЛ), няма да се приема регистрация на повече от един потребител от фирма.

За информация: nwms_training@eea.government.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение на външни потребители за работа с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)