05.05.2021 - 27.05.2021

Бихме искали да поканим представители на БСК, КНСБ и областната и общинската администрация от Бургас, Варна, Велико Търново, София и Стара Загора да участвате в онлайн обучение: "Дигитални умения за партньорство" – ниво 3.

Този курс се основава на учебните програми в Реформата за насърчаване на знанията и Рамката за основни умения, изготвени от Норвежката дирекция за образование и обучение.

Какво са дигитални умения?

Дигиталните умения включват умения за ефективно и отговорно използване на дигитални инструменти, медии и ресурси, решаване на практически задачи, намиране и обработване информация, проектиране на цифрови продукти и предаване/съобщаване на съдържанието.

Дигиталните умения могат да се прилагат в ежедневието на заетите по различни начини - в техния трудов, личен живот, партньорства и образователни дейности.

Нивата описват увеличаващите се способности за използване на дигитални умения като инструмент в различни ситуации.

Изберете удобния за вас ден:

Ниво 1-2: 18.05.2021, 20.05.2021, 8.06.2021, 10.06.2021

Наличието на дигитални умения на ниво 1-2 означава да можете да потърсите цифрова информация, когато е необходимо и да използвате дигитални инструменти, както и да сте запознати с елементарни предпазни мерки при използване на Интернет.

Ниво 3: 5.05.2021, 7.05.2021, 25.05.2021, 27.05.2021

Наличието на дигитални умения на ниво 3 означава да можете да се свързвате активно с цифрова информация и да я използвате в нови среди и ситуации.

Ниво 4: 11.05.2021, 13.05.2021, 1.06.2021, 3.06.2021

Наличието на дигитални умения на ниво 4 означава да бъдете рефлективен/ отразяващ потребител на сложни дигитални инструменти и услуги.

Допълнително информация относно програмата и регистрацията, можете да откриете в прикачения файл

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Re-Dial: Дистанционно обучение „Дигитални умения за партньорство“ ниво 3