07.06.2022

Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе на 7 юни 2022 г. (вторник), от 16.00 ч., в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

           

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС