15.06.2022

На 15 юни 2022 г., сряда, от 10:00 ч., в конферентната зала на хотел Верея в Стара Загора, ще се проведе отново семинар, посветен на биоикономиката и потенциала на регион Стара Загора. В рамките на семинара ще бъде представено наскоро стартиралото виртуално изложение за продукти на биологична основа. Участниците в събитието ще имат възможност да чуят от първо лице опит на предприемач, който ще ги запознае със своите бизнес идеи и продукти.

Семинарът се организира от Българската стопанска камара, в рамките на европейския проект BE-Rural („Био-базирани стратегии и планове за засилено регионално развитие в ЕС“), по програма Хоризонт 2020. Стара Загора е целеви регион за България.

Биоикономиката обхваща онези части от икономиката, които включват възобновяеми биологични ресурси - като селскостопански култури, горски, речни и морски ресурси и микроорганизми - за производство на храна, материали и енергия. С оглед изчерпването на изкопаемите ресурси, изменението на климата и нарастващото световно население, се изискват устойчиви и ефективни ресурси, които да гарантират благосъстоянието на обществата. Биоикономиката е един отговор на тези предизвикателства и обхваща различни сектори, като земеделие, околна среда, аквакултури и промишленост. Биологичните ресурси и иновативните технологии вече се използват за заместване на неустойчиви продукти и процеси, които в момента се произвеждат от изкопаеми ресурси.

Събитието е без такса участие и е открито за медии.

 Програма

09.45 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:10

Приветствие и въведение в работния семинар

10.10 – 10.40

Представяне на виртуалното динамично изложение за продукти на биологична основа, разработено по проект BE-Rural https://be-rural.eu/pop-up

Мартин Стоянов, Българска стопанска камара

10.40 – 11.10

Съвременната семейна таханджийница - среща с предприемач            

Атанас Тръндев, Янъклъка Трейд ЕООД

Въпроси и отговори

11.10 – 12.00

„Вкусете храната на бъдещето – част от биоикономиката“ – възможност да опитате на място нетрадиционни храни и напитки на биологична основа (крекери -хрупкави закуски от брашнени червеи, шоколадова закуска с червеи, бира от хляб, напитка от водорасли и др.).

12.00 – 12.30

Получаване на обратна връзка от участниците

Възможност за коментари, въпроси и индивидуални разговори по темата

12.30 – 13.00

Лек бюфет за участниците

                                                         

Лица за контакт:

Илияна Павлова, Ръководител на проекта - 02 93 209 21, iliana@bia-bg.com

Мартин Стоянов, Експерт по проекта - 02 93 209 33, martin@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на BE-Rural: виртуално изложение за продукти на био основа