28.09.2018

На 27 септември 2018 г. се проведе Общо събрание на Клъстера

На 27 септември 2018 г., на територията на Техническия панаир в Пловдив се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ (КМА). Присъстваха представители на фирмите, висшите училища и неправителствените организации, членуващи в КМА.

Основен фокус на дискусиите бяха проблемите и съдържанието на извършеното от КМА в помощ на неговите членове. Особен акцент бе поставен на участието на Клъстера при разработването на мащабни проекти по Програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, за изграждането на Център за върхови постижения и Център за компетентност в областта на мехатрониката и чистите технологии. В изпълнението и на двата проекта се очаква активно участие на КМА, особено при определяне на направленията на иновациите, които са необходими за практическата дейност на фирмите в областта на мехатрониката.

С изключителна сериозност и загриженост бяха поставени и въпроси, свързани с проблемите на кадровото обезпечаване на дейността на фирмите от Клъстера. Предложени бяха конкретни решения и действия с оглед максималното използване на възможностите на шестте центъра за обучение, създадени за решаване на практическите въпроси, свързани с квалификацията на работещите в структурата на КМА. С особено внимание ще се търсят възможности за разработване на проекти в тази област.

За председател на Управителния съвет на КМА бе избрана инж. Диана Варганова – собственик и управител на фирма РОМТЕХ-Враца.

Дата: 28.09.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3299