30.01.2018

Проектът „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, с водещ партньор Институт по обща и неорганична химия на БАН, е класиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с бюджет близо 70 милиона лева.

Инициатор на първото обществено обсъждане по проекта бе БСК на форум, проведен на 29.01.2016 г., в камарата.

Клъстер "Мехатроника и автоматизация" е асоцииран член по проекта и участва активно в неговата подготовка.

 

Дата: 30.01.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3758