Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Д-р инж. Венцислав Славков е създател и управител на "Спесима" ООД от 1989 г. и е председател на УС на Клъстер «Мехатроника и автоматизация». Член е на УС на БСК от 2014 г.

Компанията "Спесима" ООД е специализирана в развитието и внедряването на системи за автоматизация на промишленото производство, основно леярската промишленост. От 1998 г. 49% от "Спесима" са собственост на немската Frech Group - една от най-големите компании в света за производство на машини за хоризонтално леене на алуминиеви сплави под високо налягане. Чрез германските си партньори българската компания продава роботите си в над 30 страни на три континента. Фирмата сътрудничи тясно със специалисти от Технически университет - София и институтите на БАН. Студенти и стажанти редовно се обучават в "Спесима" ООД, където подготвят своите проекти и дипломни работи. 

Венцислав Славков е завършил Техническия университет в София и има две магистратури - "Двигатели с вътрешно горене" и "Механични системи в роботиката". Има и диплома по "Инженерна журналистика" от Софийския университет. Преминал е редица специализации по роботика в Казахстан, Германия, Белгия и др.