06.03.2018

Днес, 6 март 2018 г., в БСК се състоя кръгла маса на тема „Регионалните центрове – мост за реализацията на иновации в българската индустрия“. Дискусиите бяха ръководени от г-н Петър Денев – заместник-председател на БСК.

Бяха представени и обсъдени широк кръг от проблеми, свързани с възможностите за разработване на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Конкретно бяха разгледани в по-големи подробности предстоящите покани за формиране на регионални научни центрове, които да бъдат естествено продължение на вече класирания проект за създаване на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии.

В срещата участваха представители на Техническия университет в София, Министерството на науката и образованието, на регионалните стопански камари в Шумен, Благоевград, Стара Загора и Смолян, представители на иновативни фирми и индустралци от Чирпан, Стара Загора, Благоевград, Казанлък, Смолян, Шумен и София.

На основата на обменената информация и натрупания практически опит бяха определени бъдещите стъпки, предстоящите срещи и конкретните задачи, които да стартират още от следващата седмица.

Дата: 06.03.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3957