13.04.2018

На 13 април 2018 г., в Българската стопанска камара се проведе работна среща на българските партньори, включени в изпълнението на дейностите по проект „Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“.

Проектът е финансиран по „Дунавската програма“ на Европейския съюз и включва 20 партньори – представители на индустрията, администрацията и висши училища от страните по течението на река Дунав.

На срещата присъстваха, както представители на българските партньори - Техническия университет - София, община Враца и Института за изследване на обществото и знанието към БАН, така и представители на Министерството на образованието и науката, на Националната компания индустриални зони и на Съюза по автоматика и информатика към НТС.

Основен фокус на дискусиите бяха проблемите и съдържанието на планираните пилотни дейности по избрани сектори на икономически дейности, както и за спецификата и възможностите за използване на разработените вече електронни обучения в помощ на представителите на българската индустрия и висшите училища.

Секторите, по които се планира по-нататъшната активна работа, са: мехатроника и автоматизация, фасилити мениджмънт, химическа промишленост, туризъм и охрана и сигурност.

Бяха обсъдени и практически въпроси от взаимен интерес за българските партньори, включително подкрепа на намерението за създаване на Академия за професионално обучение.

Дата: 13.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1099