20.01.2020

Какво направихме, какво постигнахме и какво предстои?

До края на януари 2020 г. всеки бизнес, използващ софтуер за управление на продажбите, трябва да го приведе в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 (за касовите апарати).

Промените в Наредбата предизвикаха широка публична дискусия, в която БСК е силно ангажирана. Не сме спирали и ще продължим да работим за модерна нормативна уредба за отчитане на продажбите, с по-малко административна тежест за предприятията, като защитаваме интересите на малкия и среден бизнес в България.

Във връзка с наближаващите срокове представяме кратката ни равносметка.

_____________

Хронологията:

 1. Първото официално становище на БСК във връзка с промените в Наредба Н-18 е от 16 август 2018 г. Дадохме детайлни бележки, част от които бяха отразени, но най-съществените останаха висящи и Н-18 беше приета в абсурден вид.
 2. В началото на октомври 2018 г. (буквално ден след като беше обнародвана Наредбата) консолидирахме около БСК група активни браншови и професионални организации, вкл. на производителите на софтуер (БАРБС), Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия, Българския лекарски съюз, организациите на хотелиери и ресторантьори (БАЗ и БХРА), електронната търговия (БЕА), петрол и газ (БГПА), транспорт (КАП), автосервизи (САС) и др.
 3. От началото на октомври 2018 г. до есента на 2019 г. всяка седмица в БСК се провеждаха работни срещи с експерти и ръководители на браншови организации, на които се обсъждаха стратегия за действие и се търсеха решение на проблемите.
 4. На 22 октомври 2018 направихме пресконференция, по време на която обстойно обявихме притесненията, аргументите и исканията си.
 5. На 14 ноември 2018 изпратихме до г-н Б. Борисов писмо, подписано от 27 организации, с което поискахме спешна среща с него с цел искане за отлагане на сроковете по Н-18 и преработване на проблемните текстове. Отговор така и не получихме. Среща – също!
 6. От началото на 2019 г. досега се проведоха десетки срещи с НАП (вкл. среща на г-н Радосвет Радев с г-жа Галя Димитрова – изп. директор на НАП), на които и на „политическо“, и на експертно ниво се търсеха варианти за преодоляване на съществуващите проблемни текстове в Наредбата.
 7. На 1 февруари 2019 г. в ДВ обнародваха поредната промяна в Н-18, която основно засяга бензиностанциите - срокът за въвеждане на новите касови бонове (с данни за акцизи, данъци и пр. съставки на цената) от 30 юни беше удължен за 31 март.
 8. На 6 февруари 2019 г. получихме писмо от НАП, с което поискаха от БСК да предоставим информация относно готовността на членовете ни да изпълнят изискванията на Н-18. Това стана повод да пуснем експресна анкета, резултатите от която бяха изпратени на НАП и бяха публично оповестени на 11 февруари.
 9. На 6 февруари 2019 г. в НАП се проведе разширен Консултативен съвет, в който участваха над 30 представители на бизнес сдружения от всякакви икономически сектори. Повечето от участниците бяха организирани от БСК.
 10. На 11 февруари 2019 г. организирахме публична дискусия по темата, в която не взеха участие нито НАП, нито МФ, въпреки че бяха поканени и бяха потвърдили предварително. По време на дискусията оповестихме резултатите от анкетно проучване, което проведохме по искане на НАП.
 11. На 14 февруари 2019 г. изпратихме поредното писмо до г-н Б. Борисов и г-н Вл. Горанов с настояване за среща.
 12. На 19 февруари 2019 г. с официално писмо поискахме Народното събрание да се ангажира с проблема и да упражни необходимия парламентарен контрол върху действията на министър Горанов.
 13. За 20 февруари 2019 г. беше предвидено изслушване на НАП в парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм, но точката отпадна в последния момент от дневния ред, макар че бяхме поканени да участваме в заседанието и да представим позиции.
 14. На 26 февруари 2019 г. БСК беше единствената национално-представена организация на бизнеса, която участва в среща в МС с участието на премиера г-н Б. Борисов, финансовия министър г-н Вл. Горанов, директора на НАП г-жа Г. Димитрова и говорителя на НАП г-н Р. Бъчваров. В резултат на срещата се създадоха три постоянни работни групи в НАП (които функционират и до днес) с широко представителство на бизнеса, за подобряване на текстовете на Наредбата.
 15. На 1 март 2019 г. МФ публикува за обществено обсъждане проект за промени в Н-18, чрез който се удължават сроковете за влизането в сила на новите изисквания.
 16. На 15 март 2019 г. БСК излезе с официално становище по проекта за промени, като подкрепи промяната на сроковете, но настоя за ускорено коригиране на останалите проблемни текстове.
 17. На 29 март 2019 г. бяха обнародвани промените в Н-18, с които сроковете се удължиха до 30 септември 2019 г.
 18. На 1 април 2019 г. БСК изпрати писмо до министър-председателя, с което настоя за ускоряване на преговорите за промени по същество в Н-18.
 19. На 16 април 2019 г. БСК стартира кампания за обединение на браншови организации и фирми за внасяне на съдебен иск за спиране на Наредбата и отмяна на проблемни в Н-18
 20. На 17 юли 2019 г. 43 организации и фирми внесоха във Върховния административен съд (ВАС) съдебен иск срещу текстове в Н-18, както и иск за спиране действието на Наредбата до произнасяне на ВАС по същество.
 21. На 2 август 2019 г. ВАС отхвърли искането за спиране на действието на Наредбата и насрочи гледане на делото по същество за м. май 2020 г.
 22. На 16 август 2019 г., под натиска на бизнес организациите, МФ публикува за обществено обсъждане нов проект за промяна на Н-18 в частта за сроковете за влизане в сила на промените.
 23. На 28 септември новото удължаване на сроковете (за 31 януари 2020 г.) беше обнародвано в ДВ.
 24. През целия период:
  1. представители на БСК и на заинтересованите браншови организации активно участват в работните групи за промяна на Наредбата;
  2. провежда се активна информационна кампания – публикациите в медиите по темата към са над 3 000.

 

Постигнато:

 • Два пъти удължаване на сроковете, с цел прецизиране текстовете на Наредбата;
 • Създадени три постоянни работни групи в НАП за промяна на спорни и неясни текстове в Наредбата: Софтуерна фискализация; Облекчаване режима на картовите плащания; Модернизиране на ФУ чрез разширяване на функционалността им;
 • Отпадна задължението на търговците за водене на касови книги и автоматични Z-отчети.
 • Въвеждане на алтернатива за електронните магазини и мобилните приложения, приемащи картови плащания (за първи път възможност за работа без фискално устройство, без посредничество на мобилен оператор и директно отчитане в НАП, което е основа за модерна софтуерна фискализация)
 • Осигурена облекчена алтернатива за отчитане в НАП чрез одиторски файл за средни и големи предприятия с годишни обороти в брой под 5 %;
 • Облекчен режим за софтуерите, които работят с НЗОК и защита на лични и чувствителни данни на пациенти, чрез ограничаване на достъпа до тях.
 • Насрочено за м. май 2020 г. съдебно дело във ВАС за отмяна на текстове в Наредбата.

 

Актуални срокове:

 • До 31 януари 2020 г. – всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите – независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства.
 • До същата дата, производител/разпространител може да предлага софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в Наредбата.
 • От 1 февруари 2020 г. фискалните бонове, издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.
 • До 29 февруари 2020 г. – лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до края на месец февруари.
 • До 31 март 2020 г. – лицата, използващи софтуер за управление на продажби, подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти.
 • До 31 март 2020 г. – лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата.
 • До 31 март 2020 г. – лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и отговарят на условията, предвидени в наредбата, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания.
 • До 30 април 2020 г. – лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до края на месец април.
 • До 31 май 2020 г. – лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, подават информация относно използвания от тях софтуер в търговските обекти.
 • До 31 май 2020 г. – лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и отговарят на условията, предвидени в наредбата, подават информацията относно използвания от тях софтуер.

 

Дата: 20.01.2020

Източник: БСК

Прочетено: 9563