03.12.2020

Фондът на фондовете (ФнФ) предоставя различни възможности за финансиране, но бизнесът все още е слабо запознат с инструментите за подкрепа. Ето защо ФнФ и Българска стопанска камара (БСК) ще организират серия от информационни събития за тяхното популяризиране сред българските компании.  

За това се договориха изпълнителният директор на ФнФ Владимир Данаилов и председателят на БСК Радосвет Радев на работна среща в БСК. В нея участваха също зам.-председателят на камарата Станислав Попдончев и главният секретар Добри Митрев.

В края на януари 2021 г. ще се проведе първият уебинар за членове на БСК, в който ще бъдат представени различните финансови инструменти за подпомагане на бизнеса, както и успешни истории на проекти, които вече са се възползвали от тях. По време на уебинара участниците ще могат да задават своите въпроси директно към представители на ФнФ.

Фондът предвижда разработването на дигитален наръчник и инструмент за сомооценка на компаниите, които ще бъдат достъпни и на сайта на БСК.

Очаква се до 2023 г. управляваният от ФнФ ресурс от 235 млн. евро по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 да бъде изцяло инвестиран, както и да мобилизира значителен частен ресурс. До момента са осъществени капиталови инвестиции в 21 компании, в които са  вложени общо 11,2 млн. евро публичен и частен ресурс. До края на тази година се очаква близо 50 компании да получат финансиране.

Повече информация очаквайте в новогодишния брой на списанието на Камарата “Noblesse Noblige”.

Дата: 03.12.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1324