Дата: 27.01.2021

Източник: УНСС

Прочетено: 2048

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-н Иван Велков, председател на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

„Нашите студенти ще имат възможност за добри фасилити мениджмънт практики. За нас това е обогатяване и разнообразяване, което изисква инициативност и от двете страни“, заяви проф. Димитров.

„С опита и възможностите, които сме натрупали в корпоративния сектор и с прекрасните ни отношения с УНСС, този меморандум официализира общите ни усилия да подобрим средата и възможностите на студентите за кариерно развитие. Нашата професия дава шанс за подобряване на здравния фонд и на неговото управление в един съвременен, модерен и здравословен план“, посочи г-н Иван Велков.

Меморандумът има за цел да осигури по-добри възможности за кариерно развитие и реализация на студентите от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси, организиране на публични лекции и други инициативи в техен интерес.

В документа е посочено още, че ще се провеждат консултации от страна на членове и партньори на БГФМА по отношение въвеждането на добри практики за управление на сградния фонд на УНСС и стопанисваните от него студентски общежития и други сгради. Проекта включва съвместно разработване и изпълнение на програми, партньорство при изследвания в областта на фасилити мениджмънта и обмен на информация между двете страни.