04.05.2022

Екипът зо връзка с бизнеса на проект No.951732-EUROCC-H2020-JTI-EuroHPC-2019-2 "EuroCC: National Competence Centres in the framework of Euro HPC" проведе работна среща с представители на Българската стопанска камара (БСК). От страна на БСК в срещата се включиха Мария Минчева, зам.-председател на БСК, Ваня Кирова, главен директор "Информационни и комуникационни технологии", Силвия Тодорова, директор на Център "Предприемачество" и Христина Каспарян, директор "Външноикономическо сътрудничество", а от страна на УНСС проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Валентин Кисимов и проф. д-р Галина Младенова – експерти в проекта.

Проектът има за цел повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес чрез създаване на Национален център за компетенции в областта на високопроизводителните изчисления, високопроизводителна обработка на данни и изкуствения интелект. В изпълнението на проекта УНСС си партнира с Института по информационни и телекомуникационни технологии на БАН и със Софийския университет "Св. Климент Охридски". Координатор на проекта за УНСС е проф. д-р Камелия Стефанова.

Представителите на УНСС обясниха целите на Националния център за компетенции и възможностите за прилагане на HPC/HPDA/AI технологиите в управлението на процесите в компании от различен ранг и в различни сфери на дейност. Дискутирани бяха и конкретни възможности за използване на консултантските услуги и инфраструктурата, предлагани от Националния център за компетенции от страна на компаниите – членове на БСК. Постигната бе договореност за тестване на високопроизводителния анализ на данни (HPDA) на основата на реални примери, предоставени от БСК.

В проведена втора среща с управляващия съдружник на старт-ъп компанията Атоп ООД Емил Цветанов и Спасимир Цветанов - мениджър на комуникациите в Google и Facebook, проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д-р Валентин Кисимов и проф. д-р Галина Младенова обясниха конкретните възможности за използване на консултантските услуги и инфраструктурата, предлагани от Националния център за компетенции.

Г-н Емил Цветанов представи Атоп ООД, която е сред най-бързо развиващите се български компании в областта на онлайн търговията.

За Атоп ООД

Атоп ООД е българска компания, която оперира в сектора на здравословните и диетични продукти. Успешно изгражда и развива търговската марка WowTea. Дейността й се осъществява въз основа на концепцията direct to customer brand, обхващайки целия процес: проектиране на продукта, производство, логистика, управление на продажбените точки, реклама, подпомагане на клиентите. Брандът се предлага на 30 пазара. Според класации на в. "Капитал" Атоп ООД се нарежда сред най-динамично развиващите се български компании в сектора на онлайн търговията през последните три години.

Дата: 04.05.2022

Източник: УНСС

Прочетено: 861