Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Главен директор ИКТ до дек. 2022 г.

Изпрати съобщение

Ваня Кирова е магистър по информатика – завършила е специалност „Информационни технологии“ в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика.

В БСК е главен директор „Информационни и комуникационни технологии“, като ръководи екипа за проектиране и разработка на портал на БСК, както и за поддръжката на ИКТ системите на БСК и на членове на Камарата. Отговаря за проектирането и поддръжката на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони MyCompetence.bg.

Професионалната й кариера стартира през 1998 г. като Експерт „Информационни технологии“, а по-късно като анализатор на данни и консултант по проектиране и реализация на проекти за електронна търговия в БИК „Капиталов пазар“ ЕООД – еднолично дружество на Българската стопанска камара. Там Ваня Кирова отговаря за развитието, поддръжката и администрацията на Информационната система за българските предприятия (BEIS) и електронния ежедневник „Бизнес Индустрия Капитали“. Ангажирана е с анализ и автоматична обработка на информация от различни източници, проектиране, разработка и поддръжка на информационна система за управление на отношенията с клиенти (CRM) за БСК и др.

От 2001 година до момента е заместник-изпълнителен директор и проектант „Информационни системи“ в СФБ Капиталов пазар АД, където основните й дейности и отговорности са свързани с анализ и моделиране на данни за производството, вноса и износа, състояние и финансови показатели на българските предприятия, необходими за изготвяне на секторни и макроикономически анализи; Проектиране и разработка на услуги за онлайн достъп до данните, както и приложения за актуализация и проверка на входните данни; Проектиране и разработка на електронни магазини.

Починала на 17 декември 2022 г.