15.06.2022

Действащият Кодекс на труда е приет приет през 1986 г. и от приемането му е претърпял повече от сто изменения и допълнения. БСК периодично поставя въпроса от необходимостта за обществен дебат, свързан с разработване на изцяло нов Кодекс на труда, както и доколко един нормативен акт, който е създаден, за да регулира обществени отношения в друг икономически строй, би могъл чрез изменения и допълнения да отговори на динамичните промени в икономиката. Към настоящия момент няма узряла нагласа от страна на държавата за стариране на такъв концептуален дебат“.

Това каза днес (15.06.2022 г.) зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева по време на форум Next Level HR, организиран от сп. Мениджър, с институционалната подкрепа на БСК. Г-жа Минчева участва в първия дискусионен панел, на тема „Държавата – приятел или препятствие пред ефективната дейност на компаниите“.

Пред участниците във форума г-жа Минчева представи предложенията на БСК за промени в трудовото законодателство, вкл. въвеждането на електронна трудова книжка и трудово досие, по-добра регламентация на работата от разстояние, прецизиране на регламентите за работното време, почивките и отпуските, либерализиране на режима за внос на работници от трети страни.

По отношение на работната сила г-жа Минчева подчерта, че въпреки кризата в икономиката, е налице и количествен, и качествен недостиг на квалифицирани работници във всички икономически дейности и квалификационни групи. Причините за това се коренят в застаряването на работната сила (демографски проблем), влошеното качество на образованието, вкл. дисбаланса между хуманитарни и технически специалности, големия брой отпаднали от образование и недобре работещата дуална система на обучение.

Според проучване на БСК, което г-жа Минчева представи, образованието на 44% от заетите отговаря частично на работата, за която са наети, 22% изобщо не съответства, а 34% съответства напълно. Само 2% от наетите са напълно запознати с изискванията на работодателите за техните умения.

Next Level HR е естествено продължение и кулминация на дългогодишната стратегия на „Мениджър“ да обсъжда теми, свързани с лидерство и успешни работодателски практики във всички свои канали. Форумът поставя ключови и важни въпроси пред бизнеса в България днес:

  • Как намира, обучава и задържа служители в условия на предизвикателен пазар на труда?
  • Как успява да ги ангажира повече в изграждане на имиджа на компанията?
  • Как се намират специалисти извън България?
  • Как се намират висококвалифицирани кадри?
  • Как се управлява успешно и нов, и утвърден работодателски бранд?

 

Презентацията на Мария Минчева вижте ТУК.

Вижте още ТУК.

Дата: 15.06.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1023