Тук ще намерите полезна информация относно хода на
преговорите по определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2015 г.

********

С писмо от на министъра на труда и социалната политика беше стартирана процедурата по договаряне на МОД  по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2015 г.

Процесът по договаряне тази година следва да приключи до 27/08/2014 г.

Българската стопанска камара отправя препоръки към всички браншови организации да ускорят договарянето в съответните браншове с цел спазване на кратките срокове.

В процеса на договаряне препоръчваме да се води конструктивен диалог за постигане на съгласие по МОД за 2015 г. Както и в предшестващите години, необходимо е да бъдат отчетени възможностите на предприятия с влошено икономическо състояние в бранша и недопускане закриване на работни места вследствие на влошаване на  състоянието на съответните дружествата.

За улеснение на участниците в договарянето актуализираната към момента версия на списъка на длъжностите, включени в класификацията, е публикувана ТУК.

МТСП предлага, с оглед по-добрата оперативност, постигнатите споразумения да се сканирани на електронна поща: mod_2015@abv.bg. 

Оригиналите на подписаните споразумения за МОД-2015 г. да бъдат изпратени по пощата на адрес: гр. София - п.к.1051, ул. Триадица № 2 или донесени на ръка в  Министерството на труда и социалната политика на г-жа Росица Колева – държавен експерт, дирекция „ЖСДРПС“ – тел. 81-19-500, моб. 0882/825556 или г-жа Ралица Соколова – старши експерт,  дирекция „ЖСДРПС“, тел. 81-19- 513

При възможност, молим да ни информирате за подготовката и хода на договаряне на МОД-2015, вкл. за евентуално непостигане на съгласие за сключване на споразумение по решение на браншовия ръководен орган, както и да ни предоставите копия от сключените споразумения на адрес j.velinova@bia-bg.com, branch@bia-bg.com

Обхват
Национален
Григор Димитров
София 1000, Алабин 16-20, стая 213
+3592 932 09 70
Кирил Желязков
1784, София; 7-ми км.,бул.“Цариградско шосе” 133, ст. 284, БИЦ ИЗОТ ЕАД
974 3976
Прочетено:853