Експертите на Център „Външноикономическо сътрудничество” участват в работата на съответните звена в BUSINESSEUROPE, Тематични контактни лица Internationalisation, Digitalisation, Access to Finance, Sustainability Start-ups & Scale-ups, Секторни групи Digital, Cultural and Creative industries и Agri-food, всички те - към Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, световна външнотърговска статистика, предлага широка гама пазарни анализи в помощ на управленските решения. 

Центърът изготвя пазарни информации и статистики за българския и чуждите пазари и предоставя информация по държави, вкл. за:

  • пазарни особености;
  • защитни процедури;
  • съществени изисквания към продуктите;
  • търговска и производствена статистика;
  • др.

Прочетено: 10741