Сертификати за форсмажор (за наличие на непреодолима сила при неизпълнени договорни задължения във връзка с наводненията в страната).

Документът има международна валидност. Предоставя защита на предприятието, понесло щети, причинени от действията на непреодолима сила, в съответствие със записана в търговските договори клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнение на търговска сделка поради форсмажорни обстоятелства.

Препоръчително е българските търговци задължително да включват такава клауза във външнотърговските си договори, което би им гарантирало коректност пред партньорите им, като удостоверяването й се извършва от Българската стопанска камара.

Наталия Събева - главен юрисконсулт

Мария Минчева - юрисконсулт

___________________________________

Адрес: София 1527, ул. Чаталджа 76

Телефон: 02/ 932 09 27, 932 09 29

Факс: 02/ 987 26 04 

e-mail: natali@bia-bg.com; praven@bia-bg.com

Прочетено: 4012