REFA е водеща германска организация в областта на проучването на работни системи и процеси, организация в производството и корпоративното развитие. От своето основаване през 1924 година, асоциацията създава и разпространява Ноу-Хау: чрез специализирано следдипломно обучение, а в последните няколко години все повече и посредством консултиране и асистиращо съдействие. Със своите постоянно развиващи се ключови компетенции, REFA допринася за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, както и за подобряване на условията на труд на работниците и служителите в предприятията

БИК "Капиталов пазар" ЕООД, изключителен представител за България на Германска асоциация за организация на труда и за развитие на предприятието-REFA, има удоволствието да Ви предложи услугите на своя консултантски екип. Екипът се състои от обучени по системата на REFA специалисти, които успешно прилагат доказаните методи на асоциацията за организация на фирмата по отношение на вътрешния ред, производството и персонала. Целта в работата на екипа е постигането на видим положителен ефект по отношение на организацията на дейността на фирмата и повишаване на нейната производителност.

Дейността и препоръките на консултантите, както и методите, който те прилагат и внедряват в процеса на своята работа са насочени най-общо в следните аспекти на вътрешната организация и структура на предприятието:

Изложените до тук предложения са с по-общ характер. Те се персонализират в зависимост от спецификата на дейността на фирмата, нейната политика, съществуващата към момента организация и др. Ще се радваме, ако ни позволите да помогнем и на Вашата фирма в изграждането на една ефективна и печеливша организация на производство!

Подробна информация за РЕФА-услугите, предлагани от екипа на
БИК " Капиталов пазар" ЕООД можете да получите на адрес:
София 1527, ул. Чаталджа 76, тел. 02/ 980 10 90, 981 45 67 (факс)
Е-mail: bic@bia-bg.com

Български фирми, служители от които вече успешно са преминали обучение по РЕФА

През последните четиринадесет години, БИК Капиталов пазар ЕООД и Българска стопанска камара, като изключителни представители на РЕФА за България, обучиха над 200 специалисти, работещи в широк спектър отрасли на икономиката.

Сред фирмите, които са обучили REFA специалисти са:

Прочетено: 5430