Борсова информационна компания “Капиталов Пазар” ЕООД е 100% собственост на БСК и е специализирана в осигуряването на бизнес информация, икономически анализи, консултации в областта на инвестициите. Дружеството предлага:

BEIS съдържа стандартизирани профили на над 40 000 водещи български фирми, вкл. контактни детайли, мениджъри и свързани с тях лица, основни акционери и съдружници, финансови данни и показатели, борсови котировки, публикации в медиите и др. Клиентите на BEIS имат възможност да ползват онлайн услуги по заявка, вкл. информационни справки с пазарни дялове и контактни данни за отрасъл, сектор и/или продукт, проучване на чуждестранни лица и др.

БИК “Капиталов пазар” ЕООД и БСК са официални представители за България на REFA-Германия. Базовият курс на REFA е на тема: “Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес в условията на пазарна икономика”. Успешно завършилите курса получават сертификати на REFA, което съществено повишава конкурентоспособността и може да се ползва като референция пред германски партньори. Курсът е подходящ за ръководни кадри и водещи специалисти в областта на организацията и управлението на фирмите от всички сектори на икономиката.

БИК “Капиталов пазар” ЕООД предоставя по заявка отраслови и секторни анализи, които се изготвят на тримесечна и годишна база. Анализите съдържат информация за основните тенденции за развитие на съответния отрасъл, данни за реализираните продажби, производство, внос, износ, както и данни за основните производители, износители/вносители, основни чуждестранни и местни пазари.  

“Бизнес Индустрия Капитали” предоставя ежедневно на своите абонати преглед на икономическия печат, основни икономически показатели, борсови котировки, актуална информация за приватизационни и др. процеси, информация за инициативите на БСК. Изданието се разпространява на български и английски език до над 24 000 български и над 3 000 чуждестранни абонати, вкл. търговски представители, инвестиционни компании, анализатори, медии и др.