Съветът е създаден със Заповед № РД01-31/20.01.2014 г. на министъра на труда и социалната политика на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с т. 3 от Протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет на 18.12.2013 г. за одобряване на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г.

Председател: министър на труда и социалната политика

Заместник-председател: заместник-министър на труда и социалната политика

Членове

 1. Мая Тодорова, Министерство на младежта и спорта
 2. Павлина Вълева, Министерство на образованието и науката
 3. Жечо Жечев, Министерство на икономиката и енергетиката
 4. Владима Попова-Натова, Министерство на регионалното развитие
 5. Александър Загоров, Конфедерация на труда „Подкрепа“
 6. Даниела Алексиева, Конфедерация на независимите синдикати в България
 7. Милена Ангелова, Асоциация на индустриалния капитал в България
 8. Иван Захариев, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 9. Йорданка Велинова, Българска стопанска камара
 10. Наталия Дичева, Българска търговско-промишлена палата
 11. Камелия Арсенова, Национално сдружение на общините в Република България
 12. Лора Любенова, Национален младежки форум
 13. Асен Ангелов, Агенция по заетостта

Наталия Ефремова, Министерство на труда и социалната политика


Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.