Живодар Терзиев
Председател на УС
Андрей Делчев
Изпълнителен директор
02/943 33 84