Дата: 04.04.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3807

С писмо до Ирина Бокова – генерален директор на ЮНЕСКО, БСК подкрепи кандидатурата на проф. Румен Николов за награда на ЮНЕСКО „Крал Хамад бин Иса Ал Халифа” за използване на ИКТ в образованието.

В писмото, подписано от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, се казва:

Проф. Румен Николов е един от водещите български и международни експерти в областта на ИКТ в образованието и е един от малкото български академични представители, който работи в тясно сътрудничество с българските и международните бизнес организации за внедряване на иновативни продукти и услуги.

Например, екипът на проф. Николов е с много ценен принос към националния инфраструктурен проект на стойност 8.9 млн.лв. за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по сектори и региони, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Това сътрудничество демонстрира реалната стойност на европейските проекти в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Проф. Николов координира на национално ниво европейската проект по Шеста рамкова програма ЕС – TENCompetence, за изграждане на европейска мрежа за развитие на компетенциите през целия живот. Освен това, проф. Николов е участвал като експерт и преподавател в рамките на изпълнявания от БСК проект LUDUS – европейска мрежа за трансфер на знания и разпространение на добри практики в новаторската област на сериозните игри.

Проф. Николов спечели и голямо национално и международно признание като един от световните лидери и експерти в областта на младежкото образование, като получи наградата “Educating Youth for Responsible Global Digital Citizenship”-2011 г., ЮНЕСКО.