Трета регионална среща по проект LUDUS ще се проведе на 27 септември 2011 г. в зала „Вихрен" на Интер Експо Център, София, от 9.30 до 17.00 часа.


Срещата се организира от БСК и се провежда в рамките на Европейските дни на предприемача.


Участниците в срещата ще дискутират възможностите за използване от бизнеса на т.нар. сериозни игри като ефективни инструменти за обучение на персонала. Ще бъдат демонстрирани конкретни приложения на сериозните игри в практиката и ще бъдат представени практически идеи за създаване на игри, вкл. ще бъде демонстриран свободен софтуер за тяхната разработка.


Бранимир Ханджиев, главен директор в БСК и национален координатор на проект LUDUS, ще представи резултатите от тазгодишния конкурс по сериозни игри и участието на българските специалисти в откритата учебна лаборатория по проекта, която ще разшири възможностите за обмен на информация и сътрудничество между разработчиците на сериозни игри.


Програмата на форума е публикувана в прикачения по-долу файл.


***


Понятието „сериозни игри" е ново за България. Проведено през април 2011 г. маркетингово изследване показа, че 76% от потенциалните потребители не са чували за „сериозни игри", а тези, които са чували, са слабо запознати с тях и само около 25% от тях знаят какво точно представляват те. 50% от хората, които са чували за сериозните игри, са научили за тях през последната година.


След като се запознаят с понятието "сериозни игри" почти всички изследвани лица заявяват, че според тях сериозните игри са подходящи за обучение и на възрастни, и че би им било интересно да играят такива игри в бъдеще. Освен това, близо 40% от изследваните лица считат, че сериозните игри биха дали по-добри резултати, в сравнение с други инструменти за обучение.


Налице е сравнително високо ниво на желание за ползване на сериозните игри, но като основни пречки, които стоят пред въвеждането им в организациите, анкетираните изпъкват лисата на информация и финансови средства.


Преобладаваща част от интервюираните смятат, че има пазар за сериозните игри в България (64%) и те представляват интересно поле с бъдещ инвестиционен потенциал (84%). Основните пречки, които се изтъкват в това отношение, са:

  • Липсата на пари (34,7%);
  • Липсата на експерти като цяло (30,6%);
  • Липсата на познания за сериозните игри (26,5%).


С резултатите от изследването можете да се запознаете от прикачения по-долу файл.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Трета регионална среща за сериозните игри по проект LUDUS