Първата европейска конференция в рамките на международния проект LUDUS (www.ludus-project.eu), в който Българска стопанска камара е партньор, ще се проведе от 7 до 9 юли, в Научно-технологичния парк на Епир, в град Янина, Гърция. 

Конференцията се организира от партньорите в проект LUDUS (от латински = игра), чиято цел е създаването на европейска мрежа за обмен и разпространение на технологии и познание в иновативната сфера на обучението на основата на игри. Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество на Югоизточна Европа (www.southeast-europe.net).

Регистрацията за конференцията в Янина е безплатна. Официалният работен език е английски.

Конференцията ще събере участници и заинтересувани организации в областта на сериозните игри, образованието и публичната администрация, които ще направят задълбочен преглед на тази новаторска и разширяваща се област от образованието и регионалното развитие.

Следните основни теми ще бъдат представени и обсъдени на конференцията:

  • Социални и бизнес въпроси на сериозните игри
  • Приложение на сериозните игри в различни области и контексти
  • Дизайн, технологии и методики на сериозните игри

Конференцията по сериозните игри ще предостави форум за обмен на мнения и информация между дизайнери, новатори, държавни организации, издатели и практикуващи, ръководители на предприятия, педагози, изследователи, учители и експерти. Ще има дискусии за въздействието на видео игрите, цифровите и социални медии върху ученето, като същевременно се развиват съществени умения за справяне с конкуренцията през 21-ви век.

През следващите години употребата на сериозни игри в областта на Югоизточна Европа се очаква да се увеличи значително и да повлияе образователната сфера. Напредъкът в сътрудничеството между разработчици на игри и педагогически експерти ще засили производството и обхвата на употреба на сериозните игри, които ще бъдат разработвани и внедрявани.

Също така по време на конференцията ще бъдат обявени и наградени победителите в 1-я европейски конкурс за най-добра сериозна игра 2010. Набирането на предложения за конкурса приключи през месец юни, след което международно жури извърши оценка на кандидатстващите игри.

Повече информация за това как да се регистрирате за конференцията се намира на: http://www.serious-gaming.info/5_-SGEED-2010.

Повече информация за 1-я европейски конкурс за най-добра учебна игра се намира на: http://www.serious-gaming.info/6_-_Best_Learning_Game_Competition  

Конференцията се организира в рамките на проект LUDUS (от латински = игра), чиято цел е създаването на европейска мрежа за обмен и разпространение на технологии и познание в иновативната сфера на обучението на основата на игри. Проектът се финансира от Програма за транснационално сътрудничество на Югоизточна Европа (www.southeast-europe.net).

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Първа европейска конференция в рамките на проект LUDUS