Дата: 29.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3081

В този бюлетин представяме на Вашето внимание примери и добри практики от Хърватска за насърчаване на жените с цел по-балансирано участие и на двата пола.