22.08.2016

В юлския бюлетин по проекта GEMA (Управленски подход за равнопоставеност на половете) предоставяме на Вашето внимание някои дейности по проекта и резултати от проучванията за равенството на половете при вземане на решения в предприятията, както и някои заключения за напредъка и пречките при прилагане на баланса на половете в редица европейски страни.

 

Дата: 22.08.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2585