Дата: 09.09.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2113

В последния 12-ти бюлетин по проекта GEMA (Управленски подход за равнопоставеност на половете) представяме някои обобщаващи резултати и заключения от проведените дейности и проучвания в страните-партньори (България, Македония, Словения и Хърватска) по отношение на основната ни тема за равенството между половете при вземане на решения в ръководни органи на предприятията.