Дата: 06.04.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1936

Мартенският бюлетин по проекта GEMA (Управленски подход за равнопоставеност на половете) отразява интересни факти от събитията, организирани по повод на равенството между половете и Международния ден на жената (8 март) в България, Македония и Словения.