08.06.2016

Юнският бюлетин по проекта GEMA (Управленски подход за равнопоставеност на половете) представя система, прилагана в Германия, Словения, Сърбия и Естония, за сертифициране на предприятията, които имат политики в подкрепа на семейството и които насърчават равенството между половете на ръководни позиции.

Дата: 08.06.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1492