13.08.2018

По всичко изглежда, че става въпрос за системни проблеми, които следва да бъдат анализирани задълбочено от отговорните институции.

Като изключително притеснителен определи Българската стопанска камара срива на Търговския регистър. Става дума за системни проблеми, които се нуждаят от анализ. От камарата настояват да бъдат оповестени причините, да бъдат отстранени бързо и да не се стига до загуба на информация.

Мария Минчева -  юрисконсулт на организацията, заяви:

„До голяма степен създава реален риск от блокиране на ежедневната търговска дейност - банково кредитиране, нотариални сделки. Няма възможност за вписване на никакви нови обстоятелства, което за редица фирми би могло да означава невъзможност да извършват дейността си, ако например нямат вписан управител. Важно е да се разбере от какво естество е тази техническа неизправност, има ли нерегламентиран достъп до документите, които се съдържат в партидите на дружествата, има ли риск от загуба или манипулиране на информацията, какви ще са последствията. Надяваме се, че държавата ще реагира адекватно на ситуацията и няма да допусне налагане на санкции на търговците и на юридическите лица с нестопанска цел“.

За съжаление, все по-често ставаме свидетели на проблеми в работата на Търговския регистър, които възпрепятстват основното му предназначение. Припомняме, че в началото на годината дейността на регистъра отново беше блокирана заради публикуването на декларациите за неактивност на предприятията, които не са извършвали дейност през изминалата година. По всичко изглежда, че става въпрос за системни проблеми, които следва да бъдат анализирани задълбочено от отговорните институции.

Дата: 13.08.2018

Източник: Българско национално радио

Прочетено: 1955