07.01.2020

Проф. полковник., д.н. инж. Красимир Ениманев - преподавател   в Русенския университет „Ангел Кънчев“, председател на общото  събрание на факултет „Бизнес и мениджмънт, преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“-Варна и „Академия за иновации и развитие”-София, с над 180 научни статии, доклади, учебници и др. Доктор на науките. Председател на Русенската стопанска камара .

Проф.Ениманев е доказал се  анализатор с точните си и реални  прогнози за развитието на обществото ни. В началото на новата високосна година, ознаменуваща и началото на следващото десетилетие, в. "Бряг" покани професора да  даде своята  характеристика на отминалата  2019  година и на очакващото ни през  2020 година.

 Ще започна с един цитат на Мигел де Сервантес от книгата  му „Дон Кихот де ла Манча”,  публикувана в 1605-1615 година. „Свободата , Санчо ,  е на върха на бойното копие....” ( а не върху салама /!!!/, както се казва  в една реклама). Все по-силно се усеща нуждата от свобода – правна свобода, бизнес свобода и свобода в най-обикновения житейски смисъл. Разнообразните ограничения, чрез евродирективи, нови законови и подзаконови норми и наредби, явно са стигнали до максимума си и вече не са регулатор, а спират развитието  както на науката, така и на бизнеса, на духовните ценности и др.

Въпреки многото неща, които подобряват ежедневието ни, все повече хората, опознали  европейския или друг демократичен свят, сравняват средата и стандарта на живот, който водят,  и стигат до правилния извод: че много неможещи дават указания и управляват можещите! А резултатите от това са отчайващи,  задълбочават се  и това вече става бедствие. Тук въобще не става дума за  политика, а за върховенство на закона и кадърността на администрацията във всичките й нива.

Време е да се върнем към законите на предците ни в тежки времена, когато народът се топи като пролетен сняг, а „водачите” са щастливи.

Виждаме много млади хора, които заявяват волята си да съграждат стойностно гражданско общество, а лидерите  да доказват ежедневно качествата си в регионален и европейски план.

Виждаме колко успели българи има в Европа и по света. Виждаме, че най-голям български инвеститор са „гурбетчиите”  ни  и се питаме – какво не ни  е ясно? Нужни са  непроменящи се закони, грамотна и дисциплинирана администрация, свободна бизнес среда. Това дава възможност да просперира работливият, кадърният, предприемчивият.

Необходима е пълна подкрепа на предприемачите – не само финансова, а и материална и административна. Има готови бизнес-модели за това, при това близки до нас – в Турция, Австрия и др. Наред  с това е нужна бърза промяна в образователната система. Навсякъде в страните около нас   учениците се подготвят  и усвояват знания и умения при строга дисциплина и ред, като ролята на учителя е издигната в най-високия статус на обществото. За съжаление у нас това ни е познато вече само  от българската история.

Какво се случи през  2019 година?

Получи се едно събуждане на част от обществото, основно сред по-младите. Започна осъзнаване, че няма по-добро място за живеене от Родината, че дребните мошеничества и посредствеността водят към упадък и виждаме нови, млади лидери в общинските управи от различни партии, но със сходни цели и мотивирани да подобрят живота си и този на децата си.

Борбата с корупцията ще бъде един от техните изпити в живота, а чрез него и този с посредствеността. Трябва да се разбере от всеки, че който работи повече, ще получава повече. Видимо икономиката ни има възможност да се възроди с държавна помощ, или да бъде тотално унищожена с някои „подобрени” законови норми.

Икономическите показатели се подобряват, но и дългът ни нараства. Голямото разделение се увеличава, а с това се увеличава и разделението между народа ни. Губим единството на нацията. Сега е времето това да се ограничи и да се мотивира по-голямата част от българите, че  чрез труд и умения могат да успяват и да бъдат свободни и щастливи.

Какво ни очаква в 2020 година?

Тя носи нов емоционален заряд и голяма надежда. Народът ни обича „голямата” година и вярва в късмета си. Ако се разбере правилно смисълът на еврорегионите, ще се получи по-ясна представа за развитието на всяко едно селище в България от европейски тип  и какви точно ресурси са му необходими за постигане на устойчиво развитие. Очакваме, че с подобряване на комуникациите и новите технологии  най-после ще заработи електронното правителство и да намалее административният натиск върху малкия и среден бизнес.  Очакваме да бъдем чути и за увеличаване на  прага на регистрация по ДДС след 100 хиляди евро обем, или 200 хиляди български лева, годишно.  Това ще подпомогне малкия предприемач да се справи с административните изисквания и данъците.

Много разчитаме управляващите, без значение от политическата им принадлежност, да разберат, че за оцеляване на народа и държавата ни много важни са образованието, здравеопазването, енергетиката и екологичната среда. Те трябва да са  държавна собственост, да се  развиват и контролират от държавата. Опитът от последните 25 години доказа, че оттеглянето на държавата от контрола на ВиК дружествата, речния и морския  транспорт водят до големи проблеми за регионите и хората в тях. За живота на хората не е важна само транспортната инфраструктура. Необходимо е хармоничното развитие на производствената, социалната и институционалната инфраструктура.

За Русе и региона много важна е река Дунав и всички наши лидери, без разлика от политическа и религиозна принадлежност, трябва да насочат общите си усилия за развитието на инфраструктурата ни, което би довело до увеличаване  на производствените отрасли, а с това и на търговията, туризма и т.н. Видимо губим от недостатъчното развитие на агросектора  и  безмитната ни зона. Тук трябва да се привличат повече иновативни фирми, които да създават принадена стойност и работни места в подпомагащите ги доставчици в региона. Стремежът е да върнем сигурността на възрастните  хора, да върнем умението на младите да мечтаят. Само чрез светлината на познанието и самоусъвършенстване ще имаме свободни граждани, работещи за развитието на Русе и региона, превръщайки го в добро място за живеене за нас и децата ни.

Бог е създал Вселената  с езика на математиката и музиката.  Видно пред нас стоят много природни трудности и катаклизми  от променящия се свят, но трябва да опазим въздуха и водата си чисти, както за нас, така и за бъдните поколения. Това е най-важната ни задача.

Четвъртата технологична революция е в ход и ние, като граждани на Дунавската столица на България, сме длъжни да се възползваме от нея.  Успехът идва при тези, които се трудят за него.

Пожеланието на Русенска стопанска  камара към всички русенци е за здраве, щастие и благоденствие! За много години!

Дата: 07.01.2020

Източник: в. Бряг

Прочетено: 1654