17.11.2021

Министерският съвет избра Станислав Попдончев - зам.-председател и гл.финансов директор на Българската стопанска камара за член на Управителния съвет  на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. "Сребърен фонд") за 2022 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Станислав Попдончев заменя Тодор Табаков, съгласно ротационния принцип за излъчване на член на УС от национално представителните организации на работодателите.

Държавният фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) беше създаден през 2006 г. Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет, съответно част от фискалния резерв.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от УС с 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

***

Станислав Попдончев е роден на 28.04.1980 г. Магистър по "Счетоводство и контрол" в УНСС - София.

Сертифициран консултант по организация и оптимизация на работни системи и процеси по методиката на REFA-Германия.

От 2003 г. наблюдава финансово-счетоводната дейност на БСК, първоначално като финансов директор в БИК Капиталов пазар ЕООД, а от 2017 г. като главен финансов директор в БСК.  Представлява БСК в Консултативния съвет към Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите. Член на РГ 27 "Финансов контрол и счетоводство" към Съвета по европейски въпроси към Министерство на финансите. Член е на Група I - Работодатели и Комисията по макроикономика, бюджет и финанси на Икономическия и социален съвет на Р България.

От 1 юли 2019 г. заема и длъжността зам.-председател. Отговаря за проектната и стопанска дейност, в т.ч. участието на БСК в националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни фондове.

Като зам.-председател наблюдава дейността на:

Център „Управление на проекти,

Национален център за оценка на компетенциите,

Център „Професионално обучение и квалификация“,

Център „Обучение по информационни и комуникационни технологии“.

Притежава опит в консултантски проекти за изготвяне на бизнес планове, кредитни и финансови обосновки, организация и оптимизация на работните системи и процеси, както и в разработването, управлението и отчитането на проекти по оперативни програми „Конкурентоспособност на българската икономика”, „Административен капацитет”,  „Развитие на човешките ресурси” и др.

 

 

 

Дата: 17.11.2021

Източник: БСК

Прочетено: 741