Дата: 07.03.2016

Източник: БСК

Прочетено: 4097

Жените са по-отговорната част от обществото, но тяхното присъствие на отговорни позиции в България е далеч от средноевропейското. Мястото на жената в бизнеса, само по себе си, е едно предизвикателство и не бива да забравяме, че именно предизвикателствата движат обществото. Пожелавам си, заедно да преминем и през това препятствие пред българската икономика.”

С тези думи, изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев откри проведената днес (7 март 2016 г.) в БСК дискусия на тема „Баланс на половете в бизнеса или да счупим стъкления таван“. Форумът бе организиран от БСК и Асоциацията на жените предприемачи в България “Селена” (член на БСК) по повод международния ден на жената 8 март.

В събитието се включиха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и на КНСБ, фондация "Джендър проект в България", представители на браншови организации и жени предприемачи.

Участниците в дискусията обсъждаха равенството между двата пола във вземането на решения в икономиката и предизвикателствата пред жените-ръководители.

Бранимир Ханджиев – главен директор в БСК, представи резултатите от европейския проект „GEMA Управленски подход за равнопоставеност на половете“, съфинансиран от програма Прогрес на ЕС. Проектът включва партньори от България, Македония, Словения, Хърватска и Великобритания, и се фокусира върху баланса на половете в екипите, които вземат решения (управителни съвети и висши управленски екипи) в предприятията. Г-н Ханджиев съобщи, че под 20 % са жените в УС на големите компании, регистрирани на фондовата борса в България през 2014 г. Страни, като Франция, Италия и Холандия отчитат най-голямо нарастване на процента на жените във висшите управленски екипи, основно поради въвеждането на квотен режим. Доброволните действия в страни, като Великобритания, също носят дивиденти в по-бавна степен. Все още много страни показват незначителен или никакъв напредък. По данни на ЕК, за последните 10 години (2004-2014 г.) в България няма никаква промяна в процента на жените, участващи в управителни органи на предприятията.

Представяме резюме от изказванията на останалите участници:

  • Мария Габриел – евродепутат, докладчик на ЕП по Директивата за жените в УС на дружествата, която е единственото текущо законодателно досие на ЕС за равенството между половете:

По-голямото участие на жените в корпоративните бордове, води до по-добри икономически показатели, въпреки това директивата е блокирана вече 2 години в Съвета. Ще продължавам да настоявам най-накрая държавите членки да приемат обща позиция и подпомогнат амбицията на ЕС за по-добри резултати по отношение равенството между половете, ще продължавам да алармирам, че потенциалът на жените в бизнеса и икономиката е недостатъчно използван. Жените са 60% от завършилите висше образование в ЕС, но след това на пазара на труда те са принудени да приемат работа, която не отразява придобитите знания и умения. Жените представляват 52% от европейското население, но са само 34% от самостоятелно заетите и 30% от стартиращите предприемачи. По-малко от 3% от най-големите публични компании са водени от  жена. И бордовете на тези компании се състоят от 89% мъже и само 11% жени. Тези цифри са в пряка зависимост от предизвикателствата, пред които са изправени жените при разработване и управление на бизнес. Малките и средни предприятия, ръководени от жени, са с 10 до 20 % по-печеливши, а оборотът им е 50% по-висок от средния. Предприемачеството сред жените може да бъде движещ икономически фактор във всяка страна от ЕС.

  • Славянка Стойкова – председател на „Селена“:

Най-трудно пробиваем е стъкленият таван при жените мениджъри на средно ниво. Изключително малък е броят на жените в бордовете на компаниите, а в същото време 60% от хората с висше образование са жени. Икономиката губи потенциал, знание и пари, защото в обществото продължават да битуват стереотипи за жената мениджър. Редица изследвания сочат, че инвеститорите реагират много по-добре, когато в борда на директорите влизат жени. Любопитен факт е също, че над 94 % от решенията за покупка на мебели се взимат от дамите и 91% от решенията за пътуване.

  • Ирина Иванова – МТСП, Дирекция ПХУРВСП:

Резултати от проучване на МТСП във връзка с разработването на проект “Равенство във вземането на решения в икономиката” по програма Прогрес на ЕК показват, че над 86% от включените в проучването фирми одобряват да има временни насърчаващи мерки за баланс при половете на работното място. Обществото има нужда от добри практики, ето защо МТСП издава сборник с добри практики и класира фирми, които успешно развиват политиката за равенство на половете при вземане на решения. Сред фирмите с отлични резултати се нареждат Шел България ЕАД,Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, “Неохим АД и др.

  • Тихомира Палова – Министерството на икономиката, отдел „Иновации и предприемачество“:

По данни на Министерство на икономиката жените, които са собственици на фирми у нас са 40 000. 18% от тях са собственици на големи предприятия. Жените мениджъри са предимно в секторите търговия и услуги, но все по-често срещаме в хотелиерството и недвижимите имоти. В тази връзка, Министерство на икономиката разработва стратегия за женското предприемачество като формира междуведомствена група.

  • Екатерина Йорданова – КНСБ, председател на Съюза на транспортните синдикати, вицепрезидент на Женския комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите:

Няма равенство, докато няма общи решения, докато няма диалог, но не само между жените, а между мъже и жени. Важен е и социалният диалог, мястото на жената в икономиката и политиката. Недоверието и предразсъдъците са най-големите препятствия пред жената на ръководен пост и ролята и при взимане на ключови решения. Въвеждането на квоти като кратковременна мярка би било добро решение.

  • Станимира Хаджимитова – Фондация „Джендар проект в България“

Ако жената няма икономическа независимост, тя не може да има и политическа сила. От 28 национални централни банки, само кипърската се управлява от жена. Само две са държавите, които имат финансов министър жена– Швейцария и Румъния. Добър пример е Великобритания, в която е създадено специално министерство по въпроса за равнопоставеността на половете, а държавата насърчава с финансова помощ компаниите, които развиват добри модели на управление.

  • Мариана Кукушева – председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите:

Практиката показва, че кабинетните решение не са давали никога добри резултати. Квотите за мъже и жени са поредна абсурдна законодателна промяна, която само ще утежни бизнеса. Факт е, че една жена застава на пост тогава, когато мъжът не може. Изводът е, че дамите непрекъснато трябва да се доказват. В тази връзка, двугодишното майчинство е привилегия само за неработещите жени. Никой бизнес не може да си позволи 2 години да се лиши от човек, в когото е инвестирал. Нека държавата да мисли над това, а не над изкуственото задължение за броя на мъже и жени във фирмите.

  • Жана Величкова – председател на Асоциацията на безалкохолни напитки в България

Стъкленият таван ще се счупи, когато се пречупят стереотипите на мислене и когато добрите примери са повече от предразсъдъците. Въпреки усилията на Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика, най-значими биха били опитите на Министерство на образованието, защото децата от малки трябва да се учат на добри и работещи модели на поведение.

  • Мариана Печеян – прокурист на ВСК „Кентавър“

Оставете работодателят сам да стигне до извода дали да назначи мъж или жена. Погледнете практиката и помогнете написаните правила да се спазват. Препоръчвам всеки предприемач да изготви вътрешна стратегия на предприятието си и да се ръководи по нея, когато наема служител.

  • Петя Раева – бивш народен представител, управител на фирма

Като жена, която се е доказала и в бизнеса и в политиката смятам, че е погрешно мисленето жената да се “овластява”. Жените са достатъчно способни и имат и към момента възможността за реализация, без държавата законово да го налага. Личният ми опит като ръководител на голямо държавно предприятие показва, че дамите много по-лесно намират повод да отсъстват от работния процес. Посоката на разговор трябва да се измести към жената – майка, домакиня и предприемач, а не към задължителното и назначаване някъде, просто защото е жена. 

__________

Вижте още: