Дата: 01.03.2019

Източник: БАМИ

Прочетено: 4781

ДО                                                                                

ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

КОПИЕ: ГОСПОЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Българските енергоинтензивни базови индустрии отново се сблъскват с поредното неприемливо предложение при износ на електроенергия да се премахне заплащането на услугите за достъп и пренос. Категорично настояваме да се запази сега съществуващия модел на законосъобразно покриване на разходите на преносния оператор чрез заплащане на цените за пренос и достъп за всички, които ползват тази услуга. Производители и търговци реално сключват договори с преносния оператор, за да получат услугата по регулирана цена. Съществуващата схема е основана на принципа „който ползва да плаща“ независимо от направлението – внос, транзит или износ. Логично и справедливо е тя да бъде запазена.

Като представителни организациите на работодателите от базовите индустрии не приемаме друг подход на разпределение на разходите за достъп и пренос, освен справедливото им разпределение за всички ползватели на услугата. Налагането на нова регулаторна политика и освобождаване на износа от посочените разходи допълнително ще натовари сметката на потребителите на територията на страната средно с 2лв./Мвтч (при 35ТВтч средно вътрешно потребление). При недовършена либерализация и нерешени проблеми, които натоварват цените на електроенергията за българския бизнес, не е целесъобразно да се въвеждат европейските политики по мрежови услуги. Индустрията настоява за цялостна и адекватна енергийна политика.

Подобни действия водят до намаляване на конкурентоспособността на българската икономика. И без това вътрешното потребление е натоварено от регулираните енергийни цени и други финансови тежести. 

Настояваме и вярваме, че Вашите решения ще бъдат балансирани и отговорни.

 

С уважение,                                                                     

Константин Стаменов, Председател на УС на  БФИЕК            

Антон Петров, Председател на УС на БАМИ       

Николай Вълканов, Председател на УС на БМГК  

Михаил Колчев, Председател на УС на БКХП