12.07.2019

Проф. Ениманев, бихте ли могли да визирате проблемите на местните фирми?

Най-важният проблем на русенския бизнес е човешкият фактор, по-точно неговата липса и влошено качество, изразяващо се в знания и умения, както и липса на компетенции и трудови навици. В момента между фирмите тече „бързо пазаруване” на всякакви кадри от обслужващ персонал до мениджъри, чрез по-високо заплащане и други атрактивни бонуси. Лошото в това е, че нямаме така наречения свободен пазар в неговия истински вид, за да бъдат успешни най-добрите и качествени кадри. Все ще сме в някаква „регулация” и други „намеси”, които променят бизнес средата и ни връщат години назад.

Повечето управители/директори без значение на собствеността, се стремят да увеличат пазарите си, но тук идва и вторият голям проблем – монополистите ( доставчици на енергии – ток, вода, газ,горива ) и постоянно необосновано повишаващите се цени. От икономическа гледна точка не е лошо, ако тези доставчици са държавна собственост, но в този си вид е катастрофално за бизнеса и води до скрито обогатяване .

С наложените „пазарни” цени, според регулатора, бизнесът или ще обяви фалит, или ще „посивее”, използвайки този журналистически израз, т.е ще оцелява при други параметри, или извън България.

Трети проблем се явява професионалното обучение на кадрите. Разбираме Министерство на образованието (МОН) и инспекторатите (РИО), и задълбочаващите се институционални и политически проблеми, но бизнесът не може да спре и да чака. Решението е да се вземам в ръце и с други сродни организации от Европейския съюз да се опитваме да създадем мрежа от центрове за обучение, какъвто е и нашият, за да се дават практически знания в нови технологии, чужди езици, управление на съвременна техника и механизация, и не на последно място - възпитание в трудова дисциплина, като се гони общ европейски трудов стандарт.

Българските работници, работили зад граница притежават дисциплина, качества и умения, отговарящи именно на този стандарт, но връщайки се в България, те не получават съответстващото на качеството им възнаграждение, защото пазарът не е свободен и българският гражданин няма финансовите възможности на другите европейски граждани.

И тук връзката се къса. Качествените работници не работят в България, а младите хора тук нямат нито уменията, нито опита, нито възможността да се научат на каквито и да било умения.

Ще сме успели, ако създадем общ „Дунавски професионален колеж” или „Дунавски професионален институт по иновации и развитие”, чието начало ще поставим на голям форум в Русе през септември-октомври.
Другите проблеми са свързани със затруднения транспорт в гр.Русе, сменящите се административни изисквания, липсата на бързи финансови ресурси за малките и средни предприятия, каквито са повечето предприятия на територията на региона и др.

Тук е мястото да подчертая, че УС на РСК работи много добре с областната и общински администрации, но видимо бизнесът се нуждае от бързи резултати.

Вие сте един от визионерите – как ще се променя регионът ни?

Като изключим възможните природни промени и опасности, страховете на хората са свързани с бързо променящата се демографска картина, липсата на квалифицирани кадри и слаба мотивация в тези, които биха ги подготвили. Имаме силно противоречива между бизнес среда, слаб пазар, с прекалени регулации, достатъчно контролиращи органи, които контролират контролиращите, основна и периферна администрация в непропорционални размери, спрямо работещия бизнес; увеличаващи се корупционни практики, видимо подобряваща се инфраструктура, но с бавни темпове и недобро качество, липса на паркинги, или развит и безплатен обществен транспорт с непокриваща града транспортна схема.

Всичко това подсказва необходимост от компетентно стратегическо планиране, строг контрол и правилно ресурсно осигуряване.


Регионът се нуждае от регионална управляваща агенция с професионалисти, законово осигурена, в която кадрите да са подбрани без политически и икономически интереси, която да осигури трайно устойчиво развитие, да не се допуска некомпетентни и непрофесионални решения и работи (като ремонт на ремонта) и т.н

Най важното, което трябва да направим е да възстановим върховенството на закона, да се осигури пазарното заплащане на труда (без регулации), така че да удовлетвори професионалистите и компетентните.

Тогава знаещите и можещите ще постигнат обществено признание, а некомпетентните и крадливите ще имат друг обществен статус.

Възможно ли е това?

Да! Ако не го сторим сега, то това ще стане , но с много болка и загубен обществен ресурс. 

Градът ни ще се развива по пътя на р. Дунав като най-добрите квартали ще започват от „Стълпище”, с. Мечка., през яхтения квартал на бившата хижа „Приста” до Мартен.
Бъдещия мегаполис (голям град) ще завземе и южния ринг до ДЗС.

Всички ние трябва да разберем,че не може да избираме управляващи, които гледат към други региони в света и търсят личното си щастие другаде.

Само с хора с ясна визия и програма, силно свързани с региона и собствен бизнес, могат да доведат града ни до мястото, което е заемал – перлата на долния Дунав. Зараждащият се нов свят и ред ни е отредил добро място за живеене и развитие, стига да сме достатъчно интелигентни да го опазим и развиваме.

Защо толкова много държите на малкия бизнес?
Всички ние, всеки ден се сблъскваме с проблемите на квартала, в който живеем, с училището, с администрацията и т.н. Това са нашите съседи, родителите на приятелите на децата ни и т.н. Малките магазинчета, салоните за услуги и т.н.това е по-голямата ни бизнес мрежа.

Нашата подкрепа е за всеки един обект, било то с помощ в администрацията, било с възможност за разширяване на пазара, било с кадрова политика.

РСК работи с много добре подготвени кадри, юристи, икономисти, счетоводители и т.н., които подготвят договори, консултират по различни проблеми всеки наш член. Това е грижата ни, това е целта ни – подкрепа на бизнеса и средата, без политическа, религиозна и етническа принадлежност.

Само мъдростта на народа ни записана на сградата на парламента „Съединението прави силата”, може да ни направи успешни и силни.

Ние сме народ от индивидуалисти, но в криза винаги осъзнаваме нуждата от общността. Определено сега е последният миг, в който трябва да осъзнаем силата си и да дадем шанс на децата и внуците си да имат бъдеще тук и сега!

Затова Камарата работи ясно, открито и дръзко в полза на малкия и средния бизнес, учи и възпитава стопани с обич и мечти за развитие на региона.

 

Проф. полк. д.н. инж. Красимир Ениманев е възпитаник на Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), София – строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, както и Икономическия университет във Варна. Има академичен военен курс и е полковник от резерва. Преподавател е в Русенския университет „Ангел Кънчев“, във ВСУ „Черноризец Храбър“- Варна и „Академия за иновации и развитие”-София, с над 180 научни статии, доклади, учебници и др. Доктор на науките.Председател на Русенска стопанска камара .

Дата: 12.07.2019

Източник: вестник "Бряг"

Прочетено: 4336