Дата: 24.09.2011

Източник: Computerworld

Прочетено: 2712

76% от потенциалните потребители не са чували за "сериозни игри", а тези, които са чували, са слабо запознати с тях и само около 25% от тях знаят какво точно представляват те. 50% от хората, които са чували за сериозните игри, са научили за тях през последната година.

Резултатите от онлайн проучването, проведено през април 2011 г. ще бъдат оповестени на трета регионална среща по проект LUDUS на 27 септември 2011 г. в зала "Вихрен" на Интер Експо Център, София, от 9.30 до 17.00 часа. БСК е организатор на събитието и е сред изпълнителите по проекта, целящ създаването на Европейска мрежа за трансфер на знания и разпространение на най-добри практики в иновационната област на сериозните игри. Мероприятието ще се проведе в рамките на Европейските дни на предприемача.

След като се запознаят с понятието "сериозни игри" почти всички анкетирани лица заявяват, че според тях сериозните игри са подходящи за обучение и на възрастни, и че би им било интересно да играят такива игри в бъдеще. Освен това, близо 40% от изследваните лица считат, че сериозните игри биха дали по-добри резултати, в сравнение с други инструменти за обучение.

Налице е сравнително високо ниво на желание за ползване на сериозните игри, но като основни пречки, които стоят пред въвеждането им в организациите, анкетираните изпъкват лисата на информация и финансови средства. Преобладаваща част от интервюираните смятат, че има пазар за сериозните игри в България (64%) и те представляват интересно поле с бъдещ инвестиционен потенциал (84%).

Цел на проекта LUDUS (от латински: "игра"), който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Сериозните игри се възприемат като приложения, които са разработени с игрална технология и принципи на оформление, предлагащи обучение, симулиране на ситуации или образование, докато потребителят се забавлява, каквато е основната цел. Сериозният хазарт включва игри, които ангажират потребителите в тяхното занимание и допринасят за постигането на определена цел, различаваща се от чистото забавление. 20 участници от осем партньора от шест държави от югоизточния регион на Европа участват в 3-годишния проект LUDUS, чието изпълнение ще продължи до 30 април 2012 година.

Участниците в срещата на 27 септември ще дискутират възможностите за използване от бизнеса на т.нар. сериозни игри като ефективни инструменти за обучение на персонала. Ще бъдат демонстрирани конкретни приложения на сериозните игри в практиката и ще бъдат представени практически идеи за създаване на игри, вкл. ще бъде демонстриран свободен софтуер за тяхната разработка.

Бранимир Ханджиев, главен директор в  и национален координатор на проект LUDUS, ще представи резултатите от тазгодишния конкурс по сериозни игри и участието на българските специалисти в откритата учебна лаборатория по проекта, която ще разшири възможностите за обмен на информация и сътрудничество между разработчиците на сериозни игри.

Вж. ЖИВА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЕРИОЗНИТЕ ИГРИ