вж. ВИДЕО

Целеви групи
 • Местни МСП и фирми
 • Агенции за развитие и регионални управленски организации
 • Фирми по ИТ, които участват или имат интерес в сериозните игри
 • Изследователи
 • Инструктори, учители, образователни и учебни експерти
 • Директори по ЧР & обучение, персонал и управляващи във фирми и други организации
   
Финансиране
Програмата за транснационално сътрудничество на Югоизточна Европа
Обхват
Международен
Резултати

Целта на проекта е да подпомогне информираността, работата в мрежа, обменът на знания и опит, както и да развие умения и компетенции в разработването и употребата на сериозни игри в Югоизточна Европа и в по-широкото европейско пространство.

Партньори
 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Бизнес иновационен център на Епир, Гърция
 • Гръцко дружество за насърчаване на методологии за изследване и развитие
 • Миланският университет BICOCCA, Италия
 • Център METID – Политехнически университет на Милано, Италия
 • Innostart, Национален бизнес и иновационен център, Унгария
 • Румънска асоциация за електронна и софтуерна индустрия, Румъния
 • Агенция за регионално развитие на Горенска, BSC, Словения
   
Людмила Мецова
София 1000, Алабин 16-20, стая 204
+3592 932 09 22
Прочетено:923