На 7 март 2016 г., от 10.40 часа,
в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет. 1)

Българската стопанска камара (БСК)

и

Асоциация на жените предприемачи в България (Селена)

Организират дискусия “Баланс на половете в бизнеса – да счупим стъкления таван”.

 

Модератор на събитието ще бъде изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

В рамките на дискусията ще бъдат представени:

  • предизвикателствата пред жените на ръководни позиции;
  • равенството на двата пола при вземането на решения в икономиката – мерки и политики на МТСП;
  • европейският проект GEMA (Управленски подход за равнопоставеност на половете);
  • участието на жените в процеса на вземане на решения на национално и международно равнище;
  • развитие на равенството на половете в България и стъкленият таван.

Специално видео послание към участниците в дискусията ще отправи Мария Габриел, член на Европейския парламент.

В събитието ще се включат представители на от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката, Българска стопанска камара, Конфедерация на независимите синдикати в България, Асоциация на жените предприемачи в България (Селена), Фондация „Джендър проект в България” и др.

 

Събитието е открито за журналисти!

 

За допълнителна информация и участие в дискусията:

Бранимир Ханджиев

гл. директор “Международни програми”, БСК

Телефон: +3592 932 09 22, +3592 987 09 91

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия “Баланс на половете в бизнеса – да счупим стъкления таван” – 7 март 2016 г.