05.03.2014

Домашното компостиране може да намали между до 30% такса смет, съобщи в отговор на 3e-news.net международният  експерт Енцо Фавионо от Земеделския институт „Скуола агрария дел Парко ди Монца в Италия на семинар за биотпадъците. Но такова решение за стимулиране на компостирането трябва да вземе всяка община поотделно. Ако не се прилагат отстъпки е възможно да се възприеме подхода за организиране на информационни кампании, коментират експертите. Това е възможност, която може да избере съответната община, ние няма как да наложим единен модел, коментира и Стефан Стефанов, директор на дирекцията „Управление на отпадъците” към Министерството на околната среда и водите.

 

Според експертите домашното компостиране в България има голям потенциал, 4741 населени места са с по-малко от 1500 жители, става дума за 90% от всички населени места. Само 36 общини са с население над 25 000 жители. Хранителните и градински отпадъци не трябва да се разделят при източника на образуване, защото от една страна, една интензивна система за събиране  би била твърде скъпа. От друга страна в такива ситуации, насърчаване на домашното компостиране се оказва много по-ефективно, а това намалява необходимостта от определяне на цели за хранителните отпадъци. Системите за събиране на хранителни отпадъци трябва да се прилагат само в сътрудничество с други общини (региони за събиране на сметта) с цел да се оптимизират маршрутите за събиране и инвестиционните разходи (за превозни средства и т.н). Това позволява градинските отпадъци да се управляват чрез домашно компостиране.

 

Насърчаването на населението за домашно компостиране може да се организира чрез информационни и обучителни дейности, оказване на подкрепа на домакинствата, предоставяне на контейнери, компостери. Домашното компостиране в Австрия е приоритет. Около 69% от домакинствата в държавата притежават собствена градина и 90% от общините са с население по-малко от 6000 жители. Разделното събиране на биоотапдъци се прилага само, когато домашното компостиране не е възможно. Страната се е фокусирала върху децентрализираните съоръжения за компостиране, управлявани от земеделските производители (среден капацитет:1,500 тона/годишно). Използват се само няколко регионални съоръжения за компостиране.

 

Компостирането на място може да бъде определено като децентрализирано компостиране, тъй като отговаря на принципа за близост и рециклиране на малки количества биоотпадъци в близост до източника на обраузване. В случай, че общото количество биоотпадъци не надвишава приблизително 10 кубически метра на година, не се  или регистрационен документ не изисква разрешително за дейности с отпадъци. Домашното компостиране е възможно да се случва и между съседи, които може да използват общ двор или общинска площадка за това.

 

Ползите от домашното компостиране са намаляване на отпадъците, постъпващи за депониране или изгаряне.По този начин се намалява използването на торф, така се запазват торфищата, които са природни местообитания с международно значение. Този подход дава възможности за обучение, заетост, за доброволческа дейност, както и повишаване на информираността. Чрез домашното компостиране се запазва и подобрява структурата на горния почвен слой. Така ще се постигне намаляване на потреблението на минерални торове. С тази система се прилага принципа на близост и превръщане на възникналите местни проблеми с отпадъците в налични ресурси на местно ниво.

Дата: 05.03.2014

Източник: 3e-news.net

Прочетено: 3426