21.10.2015

Според БСК, предлаганият данък ще увеличи разходите за храна на най-ниско доходните групи, тъй като в следствие на скока на цените на т. нар. „вредни храни“, закономерно ще поскъпнат и останалите хранителни продукти. 

БСК настоява за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество във връзка с т. нар. „данък върху вредните храни“

Българската стопанска камара настоява за спешно свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което да се обсъдят медийно оповестените намерения на министрите на здравеопазването и на младежта и спорта за въвеждане на т.нар. „данък върху вредните храни".

Според БСК, предлаганият данък ще увеличи разходите за храна на най-ниско доходните групи, тъй като в следствие на скока на цените на т. нар. „вредни храни“, закономерно ще поскъпнат и останалите хранителни продукти. От своя страна това ще доведе до неефективна верижна индексация на социалните плащания и пенсии, увеличен дефицит на бюджета, по-високи нива на бедност, ръст на сивата икономика и фирмени фалити.

БСК напомня, че вдигането на данъците и акцизите без реформи в администрацията, публичните разходи и регулациите, ще предизвика съпротивата на легалния бизнес. В тази връзка предлаганите промени ще обслужат огромния финансов и лобистки ресурс, извличан от непрозрачните публични финанси, обществените поръчки и законодателството, което обслужва отделни интереси.

БСК напомня, че не се разглежда възможността за намаляването на ДДС за полезните храни и за драстично увеличаване на санкциите за продукти, които не съответстват на нормите (например, продукти със забранени за употреба съставки, при измами в етикетирането, използването на овкусители, оцветители над нормите, съставки на база ГМО и др.).  

БСК обръща внимание, че опитът да се определят храни, чието производство е подчинено изцяло на европейското законодателство, като опасни за човешкото здраве, представлява мащабен удар срещу преработвателната промишленост, износа и развитието на хранително-питейната индустрия.

Пълният текст на становището е публикуван на сайта на БСК: СТАНОВИЩЕ

Дата: 21.10.2015

Източник: БСК

Прочетено: 3548